Nestje 2020

Alvast een eind impressie van Famke’s 4e en laatste nestje.

Een mooi gekleurd en gelijkmatig nest qua grootte en bouw.